Publication detail

Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích

ŠŤASTNÍK, S., VALA, J.

Original Title

Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích

Czech Title

Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích

Language

cs

Original Abstract

Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích

Czech abstract

Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4319,
 author="Stanislav {Šťastník} and Jiří {Vala}",
 title="Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích",
 annote="Numerické modelování šíření vlhkosti v pórovitých stavebních konstrukcích",
 address="TU Bratislava",
 booktitle="PRASTAN 2002, Slovenská štatistická spoločnosť + Universita Komenského Bratislava, Bratislava 2002",
 chapter="4319",
 institution="TU Bratislava",
 year="2002",
 month="june",
 pages="93",
 publisher="TU Bratislava",
 type="conference paper"
}