Publication detail

Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu

KARMAZÍNOVÁ, M. BAJER, M.

Original Title

Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu

Czech Title

Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou skutečného působení a únosnosti rozpěrných a lepených kotev do betonu s využitím výsleků testů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou skutečného působení a únosnosti rozpěrných a lepených kotev do betonu s využitím výsleků testů.

Documents

BibTex


@article{BUT42935,
 author="Marcela {Karmazínová} and Miroslav {Bajer}",
 title="Využití experimentů pro porovnání skutečného působení některých typů dodatečně osazovaných ocelových kotevních prvků do betonu",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou skutečného působení a únosnosti rozpěrných a lepených kotev do betonu s využitím výsleků testů.",
 address="MISE Ostrava",
 chapter="42935",
 institution="MISE Ostrava",
 number="6",
 volume="2004",
 year="2004",
 month="december",
 pages="177--182",
 publisher="MISE Ostrava",
 type="journal article - other"
}