Publication detail

Thermal spraying of coatings on the castings

KUBÍČEK, J.

Original Title

Povlaky žárových nástřiků na odlitcích

Czech Title

Povlaky žárových nástřiků na odlitcích

English Title

Thermal spraying of coatings on the castings

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen na žárové nástřiky na odlitcích. Pro technologii žárových nástřiků jsou používány tyto tepelné zdroje - plamen, elektrický oblouk, plasma a vysokorychlostní plamenový nástřik. Jako přídavné materiály pro nanášení povlaků se používají kovy, keramika a cermety.

Czech abstract

Příspěvek je zaměřen na žárové nástřiky na odlitcích. Pro technologii žárových nástřiků jsou používány tyto tepelné zdroje - plamen, elektrický oblouk, plasma a vysokorychlostní plamenový nástřik. Jako přídavné materiály pro nanášení povlaků se používají kovy, keramika a cermety.

English abstract

The entry focused on the thermal spraying on the castings. For thermal spraying technology there are used as a heating source - flame, electric arc, plasma and hight velocity flame spraying. The metals, ceramics and cermets are consumables for deposition of coatings.

Keywords

Thermal spraying, casting, metal, ceramic

RIV year

2005

Released

18.10.2005

Pages from

445

Pages to

452

Pages count

8

BibTex


@article{BUT42620,
 author="Jaroslav {Kubíček}",
 title="Povlaky žárových nástřiků na odlitcích",
 annote="Příspěvek je zaměřen na žárové nástřiky na odlitcích. Pro technologii žárových nástřiků jsou používány tyto tepelné zdroje - plamen, elektrický oblouk, plasma a vysokorychlostní plamenový nástřik.
Jako přídavné materiály pro nanášení povlaků se používají kovy, keramika a cermety.
",
 chapter="42620",
 journal="Slévárenství",
 number="10",
 volume="LIII",
 year="2005",
 month="october",
 pages="445",
 type="journal article"
}