Publication detail

Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními

Original Title

Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními

Czech Title

Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními

Language

cs

Original Abstract

V našem příspěvku vycházíme z výzkumu prováděném na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně na téma : “Možné trendy v odvětví strojírenství a elektrotechniky se zřetelem na jihomoravský region”. Provedli jsme analýzu jednotlivých problémů v závislosti na vlastnické struktuře. Zkoumali jsme rozdíly mezi podniky s českými vlastníky a podniky se zahraničními vlastníky. Zaměřili jsme se na oblast managementu, zdrojů financování a marketingu. Z těchto oblastí v našem příspěvku uvádíme výběr několika zpracovaných odpovědí rozsáhlého dotazníkového šetření. Výzkumu se účastní celkem 118 podniků. V našem příspěvku jsme se zaměřily na velké podniky s počtem zaměstnanců 250 a více.

Czech abstract

V našem příspěvku vycházíme z výzkumu prováděném na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně na téma : “Možné trendy v odvětví strojírenství a elektrotechniky se zřetelem na jihomoravský region”. Provedli jsme analýzu jednotlivých problémů v závislosti na vlastnické struktuře. Zkoumali jsme rozdíly mezi podniky s českými vlastníky a podniky se zahraničními vlastníky. Zaměřili jsme se na oblast managementu, zdrojů financování a marketingu. Z těchto oblastí v našem příspěvku uvádíme výběr několika zpracovaných odpovědí rozsáhlého dotazníkového šetření. Výzkumu se účastní celkem 118 podniků. V našem příspěvku jsme se zaměřily na velké podniky s počtem zaměstnanců 250 a více.

BibTex


@inproceedings{BUT4202,
 author="Petr {Mandelík} and Robert {Zich}",
 title="Rozdíly ve vybraných oblastech mezi podniky s českými vlastníky a podniky s vlastníky zahraničními",
 annote="V našem příspěvku vycházíme z výzkumu prováděném na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně na téma : “Možné trendy v odvětví strojírenství a elektrotechniky se zřetelem na jihomoravský region”. Provedli jsme analýzu jednotlivých problémů v závislosti na vlastnické struktuře. Zkoumali jsme rozdíly mezi podniky s českými vlastníky a podniky se zahraničními vlastníky. Zaměřili jsme se na oblast managementu, zdrojů financování a marketingu. Z těchto oblastí v našem příspěvku uvádíme výběr několika zpracovaných odpovědí rozsáhlého dotazníkového šetření. Výzkumu se účastní celkem 118 podniků. V našem příspěvku jsme se zaměřily na velké podniky s počtem zaměstnanců 250 a více.",
 address="MU-ESF v Brně",
 booktitle="The czech economy at the turn of the millennium",
 chapter="4202",
 edition="sborník",
 institution="MU-ESF v Brně",
 year="2001",
 month="january",
 pages="623",
 publisher="MU-ESF v Brně",
 type="conference paper"
}