Publication detail

Podporují IT konkurenční výhody?

Original Title

Podporují IT konkurenční výhody?

Czech Title

Podporují IT konkurenční výhody?

Language

cs

Original Abstract

České strojírenské a elektrotechnické firmy jsou v mnoha případech v poměrně složité situaci. Současné výsledky české ekonomiky snad ukazují na pomalé zlepšování této situace. V této souvislosti můžeme diskutovat o strategiích, které firmy volí a o konkurenčních výhodách, kterými se snaží vybudovat svoji konkurenceschopnost. Důležitou otázkou jsou především způsoby, jakým firmy dané konkurenční výhody rozvíjí. Při pohledu na rozpočty firem je zřejmé, že investice do IT představují relativně běžnou část výdajů. Vyhodnocení efektivnosti takto vynaložených prostředků z hlediska efektivního přínosu ke konkurenceschopnosti je často přinejmenším problematické. Ne všechny firmy se zabývají souvislostmi mezi vybranou konkurenční strategií a způsobem využití IT, přestože předpokládají a tvrdí, že IT přispívají k rozvoji jejich konkurenceschopnosti. Výsledky výzkumu prezentované v tomto příspěvku se snaží poukázat na problémy ve využívání IT s přihlédnutím k trendům v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti, respektive výhod

Czech abstract

České strojírenské a elektrotechnické firmy jsou v mnoha případech v poměrně složité situaci. Současné výsledky české ekonomiky snad ukazují na pomalé zlepšování této situace. V této souvislosti můžeme diskutovat o strategiích, které firmy volí a o konkurenčních výhodách, kterými se snaží vybudovat svoji konkurenceschopnost. Důležitou otázkou jsou především způsoby, jakým firmy dané konkurenční výhody rozvíjí. Při pohledu na rozpočty firem je zřejmé, že investice do IT představují relativně běžnou část výdajů. Vyhodnocení efektivnosti takto vynaložených prostředků z hlediska efektivního přínosu ke konkurenceschopnosti je často přinejmenším problematické. Ne všechny firmy se zabývají souvislostmi mezi vybranou konkurenční strategií a způsobem využití IT, přestože předpokládají a tvrdí, že IT přispívají k rozvoji jejich konkurenceschopnosti. Výsledky výzkumu prezentované v tomto příspěvku se snaží poukázat na problémy ve využívání IT s přihlédnutím k trendům v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti, respektive výhod

BibTex


@inproceedings{BUT4198,
 author="Robert {Zich} and Josef {Šunka}",
 title="Podporují IT konkurenční výhody?",
 annote="České strojírenské a elektrotechnické firmy jsou v mnoha případech v poměrně složité situaci. Současné výsledky české ekonomiky snad ukazují na pomalé zlepšování této situace. V této souvislosti můžeme diskutovat o strategiích, které firmy volí a o konkurenčních výhodách, kterými se snaží vybudovat svoji konkurenceschopnost. Důležitou otázkou jsou především způsoby, jakým firmy dané konkurenční výhody rozvíjí. Při pohledu na rozpočty firem je zřejmé, že investice do IT představují relativně běžnou část výdajů. Vyhodnocení efektivnosti takto vynaložených prostředků z hlediska efektivního přínosu ke konkurenceschopnosti je často přinejmenším problematické. Ne všechny firmy se zabývají souvislostmi mezi vybranou konkurenční strategií a způsobem využití IT, přestože předpokládají a tvrdí, že IT přispívají k rozvoji jejich konkurenceschopnosti. Výsledky výzkumu prezentované v tomto příspěvku se snaží poukázat na problémy ve využívání IT s přihlédnutím k trendům v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti, respektive výhod",
 address="GEMAN",
 booktitle="GEMAN 01 “General management“ – sborník příspěvků mezinárodní konference, Mariánské lázně 2001",
 chapter="4198",
 edition="2. díl",
 institution="GEMAN",
 year="2001",
 month="january",
 pages="313",
 publisher="GEMAN",
 type="conference paper"
}