Publication detail

New study curriculum of biomedical and ecological engineering at Brno Universtiy of Technology

JAN, J.

Original Title

NOVÝ STUDIJNÍ PLÁN BIOMEDICÍNSKÉHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ NA VUT BRNO

Czech Title

NOVÝ STUDIJNÍ PLÁN BIOMEDICÍNSKÉHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ NA VUT BRNO

English Title

New study curriculum of biomedical and ecological engineering at Brno Universtiy of Technology

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V rámci přestavby studia na dvoustupňový systém Bc – Mgr byl navržen studijní plán pro nový dvouletý magisterský obor Biomedicínské a ekologické inženýrství. Příspěvek popisuje koncepci tohoto kurikula, které je určitým kompromisem mezi nároky uvedeného mezioborového studia a časovým omezením, daným plánem studijního směru fakulty. Specifickou páteří oboru jsou biomedicínské a ekologické kurzy, přednášené lékaři a ekologem. Obor je ovšem technický, což je reflektováno zařazením technických předmětů; na jedné straně rozvíjejících teoretický základ, na straně druhé podrobně probírajících principy, konstrukci a využití přístrojů a systémů, využívaných v lékařství a ekologii. Zásadou oboru je vychovat inženýry s kvalitními technickými znalostmi, schopné komunikace s humanitně orientovanými odborníky

Czech abstract

V rámci přestavby studia na dvoustupňový systém Bc – Mgr byl navržen studijní plán pro nový dvouletý magisterský obor Biomedicínské a ekologické inženýrství. Příspěvek popisuje koncepci tohoto kurikula, které je určitým kompromisem mezi nároky uvedeného mezioborového studia a časovým omezením, daným plánem studijního směru fakulty. Specifickou páteří oboru jsou biomedicínské a ekologické kurzy, přednášené lékaři a ekologem. Obor je ovšem technický, což je reflektováno zařazením technických předmětů; na jedné straně rozvíjejících teoretický základ, na straně druhé podrobně probírajících principy, konstrukci a využití přístrojů a systémů, využívaných v lékařství a ekologii. Zásadou oboru je vychovat inženýry s kvalitními technickými znalostmi, schopné komunikace s humanitně orientovanými odborníky

English abstract

New curriculum of two-year graduate study of biomedical and ecological engineering has been designed. The concept of this curriculum is described that is a compromise between demands of the mentioned interdisciplinary study and the time limitations given by the study plan of the faculty. The studay branch is technically oriented, nevertheless it includes also medical knowledge to enable a qualified communication with medical staff.

Keywords

biomedical engineering, ecology, tuition, study curriculum

Released

01.01.2001

Publisher

FEI STU Bratislava SK

Location

Bratislava SK

ISBN

80-227-1611-1

Book

Bionika a biomedicínske inžinierstvo

Edition

1

Edition number

1

Pages from

2

Pages to

4

Pages count

3

BibTex


@inproceedings{BUT4133,
 author="Jiří {Jan}",
 title="NOVÝ STUDIJNÍ PLÁN BIOMEDICÍNSKÉHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ NA VUT BRNO",
 annote="V rámci přestavby studia na dvoustupňový systém Bc – Mgr byl navržen studijní plán pro nový dvouletý magisterský obor Biomedicínské a ekologické inženýrství. Příspěvek popisuje koncepci tohoto kurikula, které je určitým kompromisem mezi nároky uvedeného mezioborového studia a časovým omezením, daným plánem studijního směru fakulty. Specifickou páteří oboru jsou biomedicínské a ekologické kurzy, přednášené lékaři a ekologem. Obor je ovšem technický, což je reflektováno zařazením technických předmětů; na jedné straně rozvíjejících teoretický základ, na straně druhé podrobně probírajících principy, konstrukci a využití přístrojů a systémů, využívaných v lékařství a ekologii. Zásadou oboru je vychovat inženýry s kvalitními technickými znalostmi, schopné komunikace s humanitně orientovanými odborníky",
 address="FEI STU Bratislava SK",
 booktitle="Bionika a biomedicínske inžinierstvo",
 chapter="4133",
 edition="1",
 institution="FEI STU Bratislava SK",
 year="2001",
 month="january",
 pages="2",
 publisher="FEI STU Bratislava SK",
 type="conference paper"
}