Publication detail

Registration of Retinal Images

SKOKAN, M., JAN, J.

Original Title

LÍCOVÁNÍ MULTIMODÁLNÍCH OBRAZŮ SÍTNICE

Czech Title

LÍCOVÁNÍ MULTIMODÁLNÍCH OBRAZŮ SÍTNICE

English Title

Registration of Retinal Images

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Pro diagnózu hlavy očního nervu je potřeba slícovat obrazy z různých modalit. K úspěšné automatické segmentaci se zdá být nezbytné spojit obrazová data získaná z Heidelberg Retina Tomograph (HRT) a stan-dardní barevné fotografie. Navržená metoda je založena na slícování obou (velmi rozdílných) obrazů s využitím vzájemné informace jako kritéria sesouhlasení.

Czech abstract

Pro diagnózu hlavy očního nervu je potřeba slícovat obrazy z různých modalit. K úspěšné automatické segmentaci se zdá být nezbytné spojit obrazová data získaná z Heidelberg Retina Tomograph (HRT) a stan-dardní barevné fotografie. Navržená metoda je založena na slícování obou (velmi rozdílných) obrazů s využitím vzájemné informace jako kritéria sesouhlasení.

English abstract

Registration of retinal images provided by different modalities is required to facilitate diagnosis of the optic nerve head and retina. For reliable automatic segmentation of the optic disk, it seems essential to join the image data produced by the Heidelberg Retina Tomograph (HRT) and the standard colour photograph. The proposed method is based on registering both (very different) images using mutual information as the coincidence measure.

Keywords

image registration, ophthalmologic image processing, retina, mutual information, affine transform

RIV year

2002

Released

04.12.2002

Pages from

24

Pages to

24

Pages count

1

BibTex


@article{BUT40791,
 author="Martin {Skokan} and Jiří {Jan}",
 title="LÍCOVÁNÍ MULTIMODÁLNÍCH OBRAZŮ SÍTNICE",
 annote="Pro diagnózu hlavy očního nervu je potřeba slícovat obrazy z různých modalit. K úspěšné automatické segmentaci se zdá být nezbytné spojit obrazová data získaná z Heidelberg Retina Tomograph (HRT) a stan-dardní barevné fotografie. Navržená metoda je založena na slícování obou (velmi rozdílných) obrazů s využitím vzájemné informace jako kritéria sesouhlasení.",
 chapter="40791",
 journal="Inovační podnikání & transfer technologií",
 number="4",
 volume="2002",
 year="2002",
 month="december",
 pages="24",
 type="journal article"
}