Publication detail

Parametry infračerveného přenosu

Original Title

Parametry infračerveného přenosu

Czech Title

Parametry infračerveného přenosu

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou popsány základní specifikace standardu IrDA, který definuje jak komunikační protokoly tak i technické parametry infračervených přenosových zařízení. Podrobněji jsou zde rozebrány ty parametry, které přímo ovlivňují dosah přenosového systému spolu s výsledky měření.

Czech abstract

V článku jsou popsány základní specifikace standardu IrDA, který definuje jak komunikační protokoly tak i technické parametry infračervených přenosových zařízení. Podrobněji jsou zde rozebrány ty parametry, které přímo ovlivňují dosah přenosového systému spolu s výsledky měření.

BibTex


@article{BUT40727,
  author="Radim {Číž} and Rudolf {Kotulán}",
  title="Parametry infračerveného přenosu",
  annote="V článku jsou popsány základní specifikace standardu IrDA, který definuje jak komunikační protokoly tak i technické parametry infračervených přenosových zařízení. Podrobněji jsou zde rozebrány ty parametry, které přímo ovlivňují dosah přenosového systému spolu s výsledky měření.",
  chapter="40727",
  number="70",
  volume="2002",
  year="2002",
  month="december",
  pages="1",
  type="journal article - other"
}