Publication detail

Napěťové charakteristiky a odběr světelných zdrojů

DRÁPELA, J., PLCH, J.

Original Title

Napěťové charakteristiky a odběr světelných zdrojů

Czech Title

Napěťové charakteristiky a odběr světelných zdrojů

Language

cs

Original Abstract

Ve většině úlohách, při určování dopadů spotřebičů s nelineární voltampérovou charakteristikou, tedy s odběrem střídavého, ale neharmonického proudu, na napájecí síť, uvažujeme pro zjednodušení se sinusovým neproměnlivým napájecím napětím. Přitom ve většině případů jsou tyto spotřebiče připojeny na nesinusové kolísající napětí, v jistých mezích obecného průběhu, s příslušným průběhem odebíraného proudu. Norma ČSN EN 61000-3-2 předepisuje pro tyto zkoušky maximální povolenou deformaci a rozptyl měřícího napětí s předepsanými maximálními velikostmi jednotlivých harmonických (THDU,max=1,27%), avšak výskyt takovéhoto napájecího napětí v aplikacích je předpoklad téměř nereálný. V dalším se zaměříme pouze na deformaci napětí harmonickými a jejich vliv na odběr světelných zdrojů a naopak. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu se budeme orientovat pouze na elektronický předřadník s neřízeným usměrňovačem, který se vyznačuje odběrem impulsního proudu a který je dnes používán pro kompaktní zářivky v integrovaném provedení.

Czech abstract

Ve většině úlohách, při určování dopadů spotřebičů s nelineární voltampérovou charakteristikou, tedy s odběrem střídavého, ale neharmonického proudu, na napájecí síť, uvažujeme pro zjednodušení se sinusovým neproměnlivým napájecím napětím. Přitom ve většině případů jsou tyto spotřebiče připojeny na nesinusové kolísající napětí, v jistých mezích obecného průběhu, s příslušným průběhem odebíraného proudu. Norma ČSN EN 61000-3-2 předepisuje pro tyto zkoušky maximální povolenou deformaci a rozptyl měřícího napětí s předepsanými maximálními velikostmi jednotlivých harmonických (THDU,max=1,27%), avšak výskyt takovéhoto napájecího napětí v aplikacích je předpoklad téměř nereálný. V dalším se zaměříme pouze na deformaci napětí harmonickými a jejich vliv na odběr světelných zdrojů a naopak. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu se budeme orientovat pouze na elektronický předřadník s neřízeným usměrňovačem, který se vyznačuje odběrem impulsního proudu a který je dnes používán pro kompaktní zářivky v integrovaném provedení.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4050,
 author="Jiří {Drápela} and Jiří {Plch}",
 title="Napěťové charakteristiky a odběr světelných zdrojů",
 annote="Ve většině úlohách, při určování dopadů spotřebičů s nelineární voltampérovou charakteristikou, tedy s odběrem střídavého, ale neharmonického proudu, na napájecí síť, uvažujeme pro zjednodušení se sinusovým neproměnlivým napájecím napětím. Přitom ve většině případů jsou tyto spotřebiče připojeny na nesinusové kolísající napětí, v jistých mezích obecného průběhu, s příslušným průběhem odebíraného proudu. Norma ČSN EN 61000-3-2 předepisuje pro tyto zkoušky maximální povolenou deformaci a rozptyl měřícího napětí s předepsanými maximálními velikostmi jednotlivých harmonických (THDU,max=1,27%), avšak výskyt takovéhoto napájecího napětí v aplikacích je předpoklad téměř nereálný. V dalším se zaměříme pouze na deformaci napětí harmonickými a jejich vliv na odběr světelných zdrojů a naopak. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu se budeme orientovat pouze na elektronický předřadník s neřízeným usměrňovačem, který se vyznačuje odběrem impulsního proudu a který je dnes používán pro kompaktní zářivky v integrovaném provedení.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Mezinárodní vědecká konference ELEKTROENERGETIKA 2002",
 chapter="4050",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2002",
 month="february",
 pages="26",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}