Publication detail

O iteračních odmocninách kvadratické funkce

CHVALINA, J., BERÁNEK, J.

Original Title

O iteračních odmocninách kvadratické funkce

Czech Title

O iteračních odmocninách kvadratické funkce

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4006,
 author="Jan {Chvalina} and Jaroslav {Beránek}",
 title="O iteračních odmocninách kvadratické funkce",
 address="UJEP Brno",
 booktitle="Matematika a didaktika mat. Sborník prací PdF UJEP, řada č. II, sv. 1",
 chapter="4006",
 edition="sv. l",
 institution="UJEP Brno",
 year="1989",
 month="january",
 pages="7",
 publisher="UJEP Brno",
 type="conference paper"
}