Publication detail

O jedné vlastnosti nejjednodušší kvadratické funkce I.

CHVALINA, J., MATOUŠKOVÁ, K.

Original Title

O jedné vlastnosti nejjednodušší kvadratické funkce I.

Czech Title

O jedné vlastnosti nejjednodušší kvadratické funkce I.

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4001,
  author="Jan {Chvalina} and K. {Matoušková}",
  title="O jedné vlastnosti nejjednodušší kvadratické funkce I.",
  booktitle="Matematika a didaktika matem. Sborník prací PdF UJEP,řada č. ll, sv. 104",
  chapter="4001",
  edition="sv. 104",
  year="1989",
  month="january",
  pages="55",
  type="conference paper"
}