Publication detail

Near-field study of the photocurrent local characteristics

LÉTAL, P., GRMELA, L., TOMÁNEK, P.

Original Title

Studium lokálních charakteristik fotoproudu v blízkém poli

Czech Title

Studium lokálních charakteristik fotoproudu v blízkém poli

English Title

Near-field study of the photocurrent local characteristics

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek přináší studii prostorového rozložení spekter laserových diod se superrozlišením. Ukazuje cestu, jak je možné použít tuto metodu pro zkoumání mikroskopických procesů degradace struktury, způsobenou vlivem stárnutí. Vzhledem ke své nedestruktivní povaze je navržená technika obzvláště přitažlivá pro in-situ analýzu výkonných laserových diod.

Czech abstract

Článek přináší studii prostorového rozložení spekter laserových diod se superrozlišením. Ukazuje cestu, jak je možné použít tuto metodu pro zkoumání mikroskopických procesů degradace struktury, způsobenou vlivem stárnutí. Vzhledem ke své nedestruktivní povaze je navržená technika obzvláště přitažlivá pro in-situ analýzu výkonných laserových diod.

English abstract

The paper deals with the study of spatial spectral distribution of laser diode structures with superresolution.The method of ageing study of microsscopy degradation processes in presented. Due to its nondestructive character the suggested technique is very attractive for in-situ analysis of power laser diodes.

Keywords

scanning near-field optical microscope, locally induced photocurrent, quaternal heterostructures, quantum dots, ageing, reliability

RIV year

2001

Released

01.04.2001

Pages from

69

Pages to

71

Pages count

3

BibTex


@article{BUT39617,
  author="Petr {Létal} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Tománek}",
  title="Studium lokálních charakteristik fotoproudu v blízkém poli",
  annote="Článek přináší studii prostorového rozložení spekter laserových diod se superrozlišením. Ukazuje cestu, jak je možné použít tuto metodu pro zkoumání mikroskopických procesů degradace struktury, způsobenou vlivem stárnutí. Vzhledem ke své nedestruktivní povaze je navržená technika obzvláště přitažlivá pro in-situ analýzu výkonných laserových diod.",
  chapter="39617",
  number="1",
  volume="51",
  year="2001",
  month="april",
  pages="69",
  type="journal article"
}