Publication detail

Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20

Original Title

Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20

Czech Title

Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá fyzikálním modelováním podkritického (bystřinného) a nadkritického (říčního) proudění a jejich kombinací se značným oddělení resp. odtržením vodního proudu od obtékané plochy. K tomuto odtržení dochází v důsledku náhlého rozšíření průřezu (tzn. obtékání šikmé rampy skloněné vůči vodorovné rovině o 20 stupňů). Experimenty byly prováděny v umělém kanálu připojeném na měrnou hydraulickou trať ve vodohospodářské laboratoři. Kanál má čtvercový příčný řez o rozměrech 200x200 mm. Měření rychlostního pole v prostoru šikmé rampy bylo prováděno dvěma laserovými měřicími metodami a to PIV (Particle Image Velocimetry) a LDA (Laser Doppler Anemometry). Výsledky fyzikálního modelování slouží jako podklad pro porovnání experimentálních dat s numerickými výsledky simulace tohoto typu proudění v komerčním softwaru ANSYS CFX-12.0.

Czech abstract

Článek se zabývá fyzikálním modelováním podkritického (bystřinného) a nadkritického (říčního) proudění a jejich kombinací se značným oddělení resp. odtržením vodního proudu od obtékané plochy. K tomuto odtržení dochází v důsledku náhlého rozšíření průřezu (tzn. obtékání šikmé rampy skloněné vůči vodorovné rovině o 20 stupňů). Experimenty byly prováděny v umělém kanálu připojeném na měrnou hydraulickou trať ve vodohospodářské laboratoři. Kanál má čtvercový příčný řez o rozměrech 200x200 mm. Měření rychlostního pole v prostoru šikmé rampy bylo prováděno dvěma laserovými měřicími metodami a to PIV (Particle Image Velocimetry) a LDA (Laser Doppler Anemometry). Výsledky fyzikálního modelování slouží jako podklad pro porovnání experimentálních dat s numerickými výsledky simulace tohoto typu proudění v komerčním softwaru ANSYS CFX-12.0.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT37174,
 author="Ivana {Mistrová} and Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20",
 annote="Článek se zabývá fyzikálním modelováním podkritického (bystřinného) a nadkritického (říčního) proudění a jejich kombinací se značným oddělení resp. odtržením vodního proudu od obtékané plochy. K tomuto odtržení dochází v důsledku náhlého rozšíření průřezu (tzn. obtékání šikmé rampy skloněné vůči vodorovné rovině o 20 stupňů). Experimenty byly prováděny v umělém kanálu připojeném na měrnou hydraulickou trať ve vodohospodářské laboratoři. Kanál má čtvercový příčný řez o rozměrech 200x200 mm. Měření rychlostního pole v prostoru šikmé rampy bylo prováděno dvěma laserovými měřicími metodami a to PIV (Particle Image Velocimetry) a LDA (Laser Doppler Anemometry). Výsledky fyzikálního modelování slouží jako podklad pro porovnání experimentálních dat s numerickými výsledky simulace tohoto typu proudění v komerčním softwaru ANSYS CFX-12.0.",
 address="Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i.",
 booktitle="25th symposium on anemometry",
 chapter="37174",
 howpublished="print",
 institution="Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i.",
 year="2011",
 month="may",
 pages="33--40",
 publisher="Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}