Publication detail

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Original Title

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Czech Title

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Language

cs

Original Abstract

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

Czech abstract

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

BibTex


@inproceedings{BUT36659,
 author="Ondřej {Zítka} and Helena {Škutková} and Petr {Majzlík} and Michal {Masařík} and Vojtěch {Adam} and Ivo {Provazník} and Jaromír {Hubálek} and René {Kizek}",
 title="Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny",
 annote="Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.",
 address="Masarykův onkologický ústav",
 booktitle="XXXV. Brněnské onkologické dny",
 chapter="36659",
 howpublished="print",
 institution="Masarykův onkologický ústav",
 year="2011",
 month="april",
 pages="334--335",
 publisher="Masarykův onkologický ústav",
 type="conference paper"
}