Publication detail

Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu

Original Title

Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu

Czech Title

Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu

Language

cs

Original Abstract

Jednou z možných variant vylepšení betonů z betonového recyklátu může být využití moderních bezrozpouštědlových epoxidových disperzí. Tyto mohou vylepšit jednak adhesní vlastnosti cementového tmele, spojujícího betonový recyklát, jednak, naneseny na suchý recyklát, mohou positivně ovlivnit jeho vysokou nasákavost.

Czech abstract

Jednou z možných variant vylepšení betonů z betonového recyklátu může být využití moderních bezrozpouštědlových epoxidových disperzí. Tyto mohou vylepšit jednak adhesní vlastnosti cementového tmele, spojujícího betonový recyklát, jednak, naneseny na suchý recyklát, mohou positivně ovlivnit jeho vysokou nasákavost.

BibTex


@inproceedings{BUT36658,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu",
 annote="Jednou z možných variant vylepšení betonů z betonového recyklátu může být využití moderních bezrozpouštědlových epoxidových disperzí. Tyto mohou vylepšit jednak adhesní vlastnosti cementového tmele, spojujícího betonový recyklát, jednak, naneseny na suchý recyklát, mohou positivně ovlivnit jeho vysokou nasákavost.",
 address="FSI VUT Brno",
 booktitle="Recycling 2011 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, sborník přednášek 16. ročníku konference",
 chapter="36658",
 edition="VUT FSI",
 howpublished="print",
 institution="FSI VUT Brno",
 year="2011",
 month="march",
 pages="93--100",
 publisher="FSI VUT Brno",
 type="conference paper"
}