Publication detail

Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Czech Title

Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je věnován využití počítače ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Ukazuje rozsah i obsah předmětu Matematika I a zaměřuje se na tzv. Počítačová cvičení, kde studenti ve specializované učebně výpočetní techniky samostatně pracují u počítače na zadaných úkolech a přitom využívají matematický software MATLAB. Důraz je kladem na formy a metody práce v těchto cvičeních.

Czech abstract

Příspěvek je věnován využití počítače ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Ukazuje rozsah i obsah předmětu Matematika I a zaměřuje se na tzv. Počítačová cvičení, kde studenti ve specializované učebně výpočetní techniky samostatně pracují u počítače na zadaných úkolech a přitom využívají matematický software MATLAB. Důraz je kladem na formy a metody práce v těchto cvičeních.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT36276,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Užití počítačů ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně",
 annote="Příspěvek je věnován využití počítače ve výuce matematiky v bakalářském studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Ukazuje rozsah i obsah předmětu Matematika I a zaměřuje se na tzv. Počítačová cvičení, kde studenti ve specializované učebně výpočetní techniky samostatně pracují u počítače na zadaných úkolech a přitom využívají matematický software MATLAB. Důraz je kladem na formy a metody práce v těchto cvičeních.",
 address="Jihočeská universita v Českých Budějovicích",
 booktitle="University of South Bohemia České Budějovice",
 chapter="36276",
 edition="13",
 howpublished="print",
 institution="Jihočeská universita v Českých Budějovicích",
 journal="Department of Mathematics Report Series",
 year="2005",
 month="december",
 pages="167--170",
 publisher="Jihočeská universita v Českých Budějovicích",
 type="conference paper"
}