Publication detail

Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating

KNÁPEK, A. GRMELA, L. ŠIKULA, J.

Original Title

Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating

Czech Title

Šumová charakterizace studenoemisních katod s vrstvou epoxidu

English Title

Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Czech abstract

Šumová spektroskopie v časové a frenkveční oblasti, jež je založená na měření napěťové spektrální hustoty šumu katod, byla provádena v podmínkách ultra vysokého vakua. Tyto podmínky jsou nezbytné a snížují vliv elektronově indukované adsorpce a desorpce, která představuje jeden z hlavníhch zdrojů eletrického šumu. Pro tyto experimenty byla vyrobena studenoemisní katoda s epoxidovou pryskyřicí na povrchu hrotu, na níž byl proveden srovnávací výzkum, který měl za cíl porovnat čisté katody a katody s deponovanou vrstvou, abychom popsali vliv oxidové vrstvy a dielektrika (epoxidu) na stability emisního proudu. Získaná spektra, pro různé hodnoty emisního proudu při různých napětích, jsou dále popsána a vysvětlena. Z výsledků plyne, že vrstva epoxidu prodlužuje životnost katody.

English abstract

Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.

Keywords

Cold Emission Cathodes, Noise Characterization

RIV year

2011

Released

13.04.2011

Publisher

Harmony Apeiron

Location

Prešov

ISBN

978-80-89347-05-6

Book

Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students

Pages from

521

Pages to

526

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT36072,
 author="Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela} and Josef {Šikula}",
 title="Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating",
 annote="Comprehensive investigation of virgin oxide and resin-coated cold emission cathodes using noise spectroscopic method has been made. The noise spectroscopy in time and frequency domain based upon measuring cathodes voltage noise, was performed in ultrahigh vacuum conditions (UHV) ~ 2 x 10-5 Pa. These conditions decreases the amount of environment interactions with ions and reduces the influence of the electron-induced desorption and adsorption, which poses one of the significant noise sources. For these experiments, cold cathode with epoxy-resin coating was manufactured. A comprehensive investigation was carried out to determine particular noise sources and to compare clean cathodes with the resin-coated one, in order to describe influence of the oxide and dielectric epoxy layer on to the emission current stability. Spectra obtained, for various emission currents at different voltages, are described and explained. The results suggest that the resin-layer changes cathode performance and extends its durability.",
 address="Harmony Apeiron",
 booktitle="Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students",
 chapter="36072",
 howpublished="print",
 institution="Harmony Apeiron",
 year="2011",
 month="april",
 pages="521--526",
 publisher="Harmony Apeiron",
 type="conference paper"
}