Publication detail

Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí

Original Title

Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí

Czech Title

Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí

Language

cs

Original Abstract

Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.

Czech abstract

Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.

BibTex


@inproceedings{BUT35766,
 author="Michal {Stehlík} and Lubomír {Vítek} and Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková}",
 title="Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí",
 annote="Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků",
 chapter="35766",
 edition="VUT Brno",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2010",
 month="october",
 pages="127--135",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}