Publication detail

Modification of concrete from concrete recyclate with variating combination of additives and admixtures

STEHLÍK, M. VÍTEK, L. ANTON, O. HEŘMÁNKOVÁ, V.

Original Title

Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí

Czech Title

Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí

English Title

Modification of concrete from concrete recyclate with variating combination of additives and admixtures

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.

Czech abstract

Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.

English abstract

A mere addition of chemical additives to concrete recyclate will not increase the strength chracteristics of concrete too much. As a variant, it is possible to consider the combination of mineral waste additives with a modern epoxy dispersion.

Keywords

recyclation, concrete recyclate, epoxy dispersion, fly ash, slag, microsilica

RIV year

2010

Released

05.10.2010

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4144-6

Book

Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků

Edition

VUT Brno

Edition number

1

Pages from

127

Pages to

135

Pages count

9

BibTex


@inproceedings{BUT35766,
 author="Michal {Stehlík} and Lubomír {Vítek} and Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková}",
 title="Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí",
 annote="Pouhá adice chemických přísad pevnostní charakteristiky betonů z betonového recyklátu příliš nezvýší. Variantně je možno uvažovat o kombinaci minerálních odpadních příměsí s moderní epoxidovou disperzí.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků",
 chapter="35766",
 edition="VUT Brno",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2010",
 month="october",
 pages="127--135",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}