Publication detail

Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů

DRÁPELA, J. ŠLEZINGR, J.

Original Title

Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů

Czech Title

Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů

Language

cs

Original Abstract

Meziharmonické v napájecím napětí mohou stejně jako jeho amplitudová modulace způsobit rušivé blikání napájených světelných zdrojů. Přenos superpozice meziharmonické a základní harmonické napětí na blikání světelného toku závisí na principu funkce, topologii, dimenzování, atd. světelného zdroje včetně obvodů nezbytných pro jeho funkci a tomu odpovídají i různé velikosti meziharmonických napětí na jednotlivých me-ziharmonických frekvencích, které jsou mezní pro rušení zrakového vjemu. Na rozdíl od standardní žárovky, rušivé blikání všech ostatních světelných zdrojů mohou způsobit i vysokofrekvenční meziharmonické složky napětí (nad 100 Hz) superponované na základní harmonickou. Typicky jsou ale velikosti těchto frekvenčních složek v napájecím napětí na relativně nízké úrovni. Výjimku tvoří signál HDO vysílaný ve formě opakujících se telegramů, který byl v praxi mnohokráte identifikován jako původce rušivého blikání. Pro určení míry vje-mu blikání světelných zdrojů v důsledku přítomnosti těchto telegramů byl vytvořen specializovaný testovací systém, který využívá dříve realizovaný objektivní flikrmetr a programovatelný výkonový generátor. Výsledky testování ukazují míru citlivosti světelných zdrojů v závislosti na jejich typu a vybraných parametrech signá-lu/telegramu HDO.

Czech abstract

Meziharmonické v napájecím napětí mohou stejně jako jeho amplitudová modulace způsobit rušivé blikání napájených světelných zdrojů. Přenos superpozice meziharmonické a základní harmonické napětí na blikání světelného toku závisí na principu funkce, topologii, dimenzování, atd. světelného zdroje včetně obvodů nezbytných pro jeho funkci a tomu odpovídají i různé velikosti meziharmonických napětí na jednotlivých me-ziharmonických frekvencích, které jsou mezní pro rušení zrakového vjemu. Na rozdíl od standardní žárovky, rušivé blikání všech ostatních světelných zdrojů mohou způsobit i vysokofrekvenční meziharmonické složky napětí (nad 100 Hz) superponované na základní harmonickou. Typicky jsou ale velikosti těchto frekvenčních složek v napájecím napětí na relativně nízké úrovni. Výjimku tvoří signál HDO vysílaný ve formě opakujících se telegramů, který byl v praxi mnohokráte identifikován jako původce rušivého blikání. Pro určení míry vje-mu blikání světelných zdrojů v důsledku přítomnosti těchto telegramů byl vytvořen specializovaný testovací systém, který využívá dříve realizovaný objektivní flikrmetr a programovatelný výkonový generátor. Výsledky testování ukazují míru citlivosti světelných zdrojů v závislosti na jejich typu a vybraných parametrech signá-lu/telegramu HDO.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35616,
 author="Jiří {Drápela} and Jan {Šlezingr}",
 title="Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů",
 annote="Meziharmonické v napájecím napětí mohou stejně jako jeho amplitudová modulace způsobit rušivé blikání napájených světelných zdrojů. Přenos superpozice meziharmonické a základní harmonické napětí na blikání světelného toku závisí na principu funkce, topologii, dimenzování, atd. světelného zdroje včetně obvodů nezbytných pro jeho funkci a tomu odpovídají i různé velikosti meziharmonických napětí na jednotlivých me-ziharmonických frekvencích, které jsou mezní pro rušení zrakového vjemu. Na rozdíl od standardní žárovky, rušivé blikání všech ostatních světelných zdrojů mohou způsobit i vysokofrekvenční meziharmonické složky napětí (nad 100 Hz) superponované na základní harmonickou. Typicky jsou ale velikosti těchto frekvenčních složek v napájecím napětí na relativně nízké úrovni. Výjimku tvoří signál HDO vysílaný ve formě opakujících se telegramů, který byl v praxi mnohokráte identifikován jako původce rušivého blikání. Pro určení míry vje-mu blikání světelných zdrojů v důsledku přítomnosti těchto telegramů byl vytvořen specializovaný testovací systém, který využívá dříve realizovaný objektivní flikrmetr a programovatelný výkonový generátor. Výsledky testování ukazují míru citlivosti světelných zdrojů v závislosti na jejich typu a vybraných parametrech signá-lu/telegramu HDO.",
 address="ČK CIRED",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2010",
 chapter="35616",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČK CIRED",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--13",
 publisher="ČK CIRED",
 type="conference paper"
}