Publication detail

Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou

LANÍKOVÁ, I. ŠTĚPÁNEK, P. ŠIMŮNEK, P. POPELA, P.

Original Title

Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou

Czech Title

Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou

Language

cs

Original Abstract

Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS).

Czech abstract

Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS).

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35576,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek} and Pavel {Popela}",
 title="Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou",
 annote="Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS).",
 address="ČBS",
 booktitle="17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci",
 chapter="35576",
 howpublished="print",
 institution="ČBS",
 year="2010",
 month="november",
 pages="79--84",
 publisher="ČBS",
 type="conference paper"
}