Publication detail

Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže

Original Title

Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže

Czech Title

Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotevní oblasti předem předpjatých prvků vyztužených FRP výztuží. Popisuje chování nově vyvinutého kotevního prvku a algoritmy návrhu kotevní oblasti zjednodušenou metodou a srovnává získané výsledky s řešením numerických modelů a provedenými experimenty.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotevní oblasti předem předpjatých prvků vyztužených FRP výztuží. Popisuje chování nově vyvinutého kotevního prvku a algoritmy návrhu kotevní oblasti zjednodušenou metodou a srovnává získané výsledky s řešením numerických modelů a provedenými experimenty.

BibTex


@inproceedings{BUT35019,
 author="Petr {Štěpánek} and František {Girgle} and Ivana {Laníková} and David {Horák} and David {Ďurech}",
 title="Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou návrhu kotevní oblasti předem předpjatých prvků vyztužených FRP výztuží. Popisuje chování nově vyvinutého kotevního prvku a algoritmy návrhu kotevní oblasti zjednodušenou metodou a srovnává získané výsledky s řešením numerických modelů a provedenými experimenty.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Betonárske dni 2010 Zborník prednášok",
 chapter="35019",
 howpublished="print",
 institution="STU Bratislava",
 year="2010",
 month="october",
 pages="385--390",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}