Publication detail

Verifikace simulačních výsledků s reálnými měřeními prostřednictvím internetu

Original Title

Verifikace simulačních výsledků s reálnými měřeními prostřednictvím internetu

Czech Title

Verifikace simulačních výsledků s reálnými měřeními prostřednictvím internetu

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje vytvořené internetové grafické simulační rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů, které poskytuje studentům ideální nástroj pro kompletní počítačovou analýzu elektronických obvodů, včetně uživatelsky snadné tvorby elektronických schémat a přehledného výstupu v podobě grafického znázornění výstupních charakteristik s možností ověření chování základních zapojení reálných elektronických obvodů prostřednictvím realizovaného měřicího systému. Hlavní výhodou tohoto simulačního rozhraní je jeho snadná dostupnost prostřednictvím internetu bez nutnosti instalace dalšího programového vybavení. Kromě simulace uživatelsky zadaných součástek a obvodů toto rozhraní obsahuje i vzorová zapojení, včetně jejich teoretického popisu. Internetové simulační rozhraní pro počítačové modelování a simulaci elektronických obvodů umožňuje studentům také konzultaci jejich obvodových elektronických zapojení přímo s vyučujícím, odesláním příslušných dat prostřednictvím tohoto internetového rozhraní v unifikovaném formátu obsahujícím všechny nezbytné údaje nejen o obvodovém zapojení, ale i o nastavení typu a podmínek simulací.

Czech abstract

Článek popisuje vytvořené internetové grafické simulační rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů, které poskytuje studentům ideální nástroj pro kompletní počítačovou analýzu elektronických obvodů, včetně uživatelsky snadné tvorby elektronických schémat a přehledného výstupu v podobě grafického znázornění výstupních charakteristik s možností ověření chování základních zapojení reálných elektronických obvodů prostřednictvím realizovaného měřicího systému. Hlavní výhodou tohoto simulačního rozhraní je jeho snadná dostupnost prostřednictvím internetu bez nutnosti instalace dalšího programového vybavení. Kromě simulace uživatelsky zadaných součástek a obvodů toto rozhraní obsahuje i vzorová zapojení, včetně jejich teoretického popisu. Internetové simulační rozhraní pro počítačové modelování a simulaci elektronických obvodů umožňuje studentům také konzultaci jejich obvodových elektronických zapojení přímo s vyučujícím, odesláním příslušných dat prostřednictvím tohoto internetového rozhraní v unifikovaném formátu obsahujícím všechny nezbytné údaje nejen o obvodovém zapojení, ale i o nastavení typu a podmínek simulací.

BibTex


@inproceedings{BUT34678,
 author="Jaroslav {Kadlec}",
 title="Verifikace simulačních výsledků s reálnými měřeními prostřednictvím internetu",
 annote="Článek popisuje vytvořené internetové grafické simulační rozhraní pro počítačovou analýzu elektronických obvodů, které poskytuje studentům ideální nástroj pro kompletní počítačovou analýzu elektronických obvodů, včetně uživatelsky snadné tvorby elektronických schémat a přehledného výstupu v podobě grafického znázornění výstupních charakteristik s možností ověření chování základních zapojení reálných elektronických obvodů prostřednictvím realizovaného měřicího systému. Hlavní výhodou tohoto simulačního rozhraní je jeho snadná dostupnost prostřednictvím internetu bez nutnosti instalace dalšího programového vybavení. Kromě simulace uživatelsky zadaných součástek a obvodů toto rozhraní obsahuje i vzorová zapojení, včetně jejich teoretického popisu. Internetové simulační rozhraní pro počítačové modelování a simulaci elektronických obvodů umožňuje studentům také konzultaci jejich obvodových elektronických zapojení přímo s vyučujícím, odesláním příslušných dat prostřednictvím tohoto internetového rozhraní v unifikovaném formátu obsahujícím všechny nezbytné údaje nejen o obvodovém zapojení, ale i o nastavení typu a podmínek simulací.",
 address="Novpress",
 booktitle="Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektonických systémech a nanotechnologiích",
 chapter="34678",
 howpublished="print",
 institution="Novpress",
 year="2010",
 month="december",
 pages="58--61",
 publisher="Novpress",
 type="conference paper"
}