Publication detail

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

BOK, J. DRÁPELA, J.

Original Title

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

Czech Title

Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí

Language

cs

Original Abstract

Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.

Czech abstract

Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT34662,
 author="Jaromír {Bok} and Jiří {Drápela}",
 title="Porovnání metod detekce parametrů napěťových událostí",
 annote="Napěťové události vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou v dnešní době chápány jako dvou-parametrové jevy charakterizované délkou trvání a úrovní napětí během události. Přestože lze každou napě-ťovou událost popsat mnoha parametry, dvou-parametrový popis je zaveden zejména kvůli omezeným mož-nostem v současné době upřednostňované metody užité pro detekci a analýzu napěťových událostí v napá-jecích sítích. V programovém prostředí MATLAB/Simulink jsou vytvořeny algoritmy pro RMS metodu, stejně jako pro další méně známé metody detekce napěťových událostí a tyto jsou podrobeny testování při simulo-vaných napěťových událostech předem nastavených parametrů. Hodnotícími kritérii při následné analýze jsou nejen přesnost parametrů detekovaných událostí, ale také možnosti jednotlivých metod pro záznam dalších popisných parametrů napěťových událostí, časová prodleva při detekci, omezení jednotlivých metod, apod.",
 address="CIRED",
 booktitle="Referáty konference ČK CIRED 2010.",
 chapter="34662",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CIRED",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--23",
 publisher="CIRED",
 type="conference paper"
}