Publication detail

Symbolická derivace a integrace v MATLABu

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Symbolická derivace a integrace v MATLABu

Czech Title

Symbolická derivace a integrace v MATLABu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá Symbolic Math Toolboxem v MATLABu, který (mimo jiné) umožňuje symbolické derivování a integrování. Studující v Počítačových cvičeních z matematiky jej využívají ke kontrole svých výpočtů, a přitom narážejí na různé problémy, které souvisejí se způsobem zadávání, s definicí některých elementárních funkcí v MATLABu, se způsobem zjednodušení, ale také s tím, kterou verzi MATLABu používají. Ty nejčastější problémy a nejjednodušší způsoby jejich řešení, nebo dokonce využití ve výuce, jsou těžištěm tohoto příspěvku.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá Symbolic Math Toolboxem v MATLABu, který (mimo jiné) umožňuje symbolické derivování a integrování. Studující v Počítačových cvičeních z matematiky jej využívají ke kontrole svých výpočtů, a přitom narážejí na různé problémy, které souvisejí se způsobem zadávání, s definicí některých elementárních funkcí v MATLABu, se způsobem zjednodušení, ale také s tím, kterou verzi MATLABu používají. Ty nejčastější problémy a nejjednodušší způsoby jejich řešení, nebo dokonce využití ve výuce, jsou těžištěm tohoto příspěvku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT34529,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Symbolická derivace a integrace v MATLABu",
 annote="Příspěvek se zabývá Symbolic Math Toolboxem v MATLABu, který (mimo jiné) umožňuje symbolické derivování a integrování. Studující v Počítačových cvičeních z matematiky jej využívají ke kontrole svých výpočtů, a přitom narážejí na různé problémy, které souvisejí se způsobem zadávání, s definicí některých elementárních funkcí v MATLABu, se způsobem zjednodušení, ale také s tím, kterou verzi MATLABu používají. Ty nejčastější problémy a nejjednodušší způsoby jejich řešení, nebo dokonce využití ve výuce, jsou těžištěm tohoto příspěvku.",
 address="VŠB Technická univerzita Ostrava, 2010",
 booktitle="Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="34529",
 edition="VŠB-TUO",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Technická univerzita Ostrava, 2010",
 year="2010",
 month="december",
 pages="103--107",
 publisher="VŠB Technická univerzita Ostrava, 2010",
 type="conference paper"
}