Publication detail

Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci

LISÝ, M. SKÁLA, Z. BALÁŠ, M. MOSKALÍK, J. KOHOUT, P.

Original Title

Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci

Czech Title

Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní, v katalytickém filtru s náplní kovových katalyzátorů a v mokré pračce. Celý tento výzkum byl směřován k aplikaci plynu v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. V příspěvku je také nastíněno celkové řešení právě realizovaného systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy pomocí zplyňování ve fluidní vrstvě a výsledky uskutečněných experimentů.

Czech abstract

Tento příspěvek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní, v katalytickém filtru s náplní kovových katalyzátorů a v mokré pračce. Celý tento výzkum byl směřován k aplikaci plynu v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. V příspěvku je také nastíněno celkové řešení právě realizovaného systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy pomocí zplyňování ve fluidní vrstvě a výsledky uskutečněných experimentů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT33996,
 author="Martin {Lisý} and Zdeněk {Skála} and Marek {Baláš} and Jiří {Moskalík} and Přemysl {Kohout}",
 title="Možnosti fluidního zplyňování biomasy pro kogeneraci",
 annote="Tento příspěvek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní, v katalytickém filtru s náplní kovových katalyzátorů a v mokré pračce. Celý tento výzkum byl směřován k aplikaci plynu v kogenerační jednotce se spalovacím motorem. V příspěvku je také nastíněno celkové řešení právě realizovaného systému pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy pomocí zplyňování ve fluidní vrstvě a výsledky uskutečněných experimentů.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="Energie z biomasy VII",
 chapter="33996",
 edition="1",
 institution="VUT Brno",
 year="2007",
 month="december",
 pages="89--96",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}