Publication detail

Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV

Original Title

Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV

Czech Title

Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV

Language

cs

Original Abstract

Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.

Czech abstract

Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT33320,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV",
 annote="Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině",
 booktitle="Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike",
 chapter="33320",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině",
 year="2010",
 month="april",
 pages="347--352",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině",
 type="conference paper"
}