Publication detail

Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem

Czech Title

Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem

Language

cs

Original Abstract

Článek analyzuje dvě úlohy z lineární algebry, ve kterých je třeba nalézt rovnici kuželosečky, která prochází daným bodem a dotýká se čtyř zadaných přímek. V článku je nejen nalezena tato rovnice, ale také je provedena klasifikace a grafické znázornění této kuželosečky. Je vyzdvihnut a vysvětlen nesoulad mezi nalezeným řešením a řešením ve výsledku a jeho historické pozadí.

Czech abstract

Článek analyzuje dvě úlohy z lineární algebry, ve kterých je třeba nalézt rovnici kuželosečky, která prochází daným bodem a dotýká se čtyř zadaných přímek. V článku je nejen nalezena tato rovnice, ale také je provedena klasifikace a grafické znázornění této kuželosečky. Je vyzdvihnut a vysvětlen nesoulad mezi nalezeným řešením a řešením ve výsledku a jeho historické pozadí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT33249,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Kuželosečka zadaná čtyřmi tečnami a bodem",
 annote="Článek analyzuje dvě úlohy z lineární algebry, ve kterých je třeba nalézt rovnici kuželosečky, která prochází daným bodem a dotýká se čtyř zadaných přímek. V článku je nejen nalezena tato rovnice, ale také je provedena klasifikace a grafické znázornění této kuželosečky. Je vyzdvihnut a vysvětlen nesoulad mezi nalezeným řešením a řešením ve výsledku a jeho historické pozadí.",
 address="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="33249",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 year="2008",
 month="november",
 pages="141--145",
 publisher="VŠB Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}