Publication detail

Local spectroscopy and local fluorescence of dielectric and semiconductor surfaces

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., LÉTAL, P., GRMELA, L., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.

Original Title

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

Czech Title

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

English Title

Local spectroscopy and local fluorescence of dielectric and semiconductor surfaces

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

Czech abstract

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

English abstract

Modern domains og science and technology need the resolution beyond the limit of classical optical miscroscope. The knowledge of local characteristics in the submicron range is one of the principal features in semiconductor physics. The study on GaAs surface with golden electrodes reveals very localized fotoocurrents. Similarly, the fluorescence of latex bills marked with two different dyes is also possible with this method.

Keywords

local spectroscopy, local fluorescence, measurement, scanning probe methods, local current

RIV year

1999

Released

03.11.1999

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

80-214-134

Book

Transfer+99

Pages from

H91

Pages to

H92

Pages count

2

BibTex


@inproceedings{BUT332,
 author="Pavel {Tománek} and Markéta {Benešová} and Petr {Létal} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Dobis} and Jitka {Brüstlová}",
 title="Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů",
 annote="Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Transfer+99",
 chapter="332",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="1999",
 month="november",
 pages="H91--H92",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}