Publication detail

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., LÉTAL, P., GRMELA, L., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.

Original Title

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

Czech Title

Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů

Language

cs

Original Abstract

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

Czech abstract

Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT332,
 author="Pavel {Tománek} and Markéta {Benešová} and Petr {Létal} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Dobis} and Jitka {Brüstlová}",
 title="Lokální spektroskopie a lokální fluorescence dielektrických a polovodičových povrchů",
 annote="Mnohé moderní oblasti výzkumu a technologie vyžadují rozlišovací schopnost za hranicemi dosažitelnými pomocí klasických optických mikroskopů. Znalost lokálních charakteristik v submikronové oblasti je pro polovodičovou fyziku jedním ze základních požadav ků. Studie provedené na povrchu GaAs s napařenými zlatými elektrodami prokázala velmi lokalizované změny fotoproudu Podobně fluorescence latexových kuliček, označkovaných dvěma různými barvivy je možná pomocí této metody.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Transfer+99",
 chapter="332",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="1999",
 month="november",
 pages="H91--H92",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}