Publication detail

Chemicky pruzkumny robot

Original Title

Chemicky pruzkumny robot

Czech Title

Chemicky pruzkumny robot

Language

cs

Original Abstract

Dalkove ovladany robot urceny pro pruzkum v nebezpecnych oblastech s moznosti chemicke, biologicke kontaminace nebo ozareni. Funkcni komplet tvori dve jednotky - operatorska stanice a samotny robot.

Czech abstract

Dalkove ovladany robot urceny pro pruzkum v nebezpecnych oblastech s moznosti chemicke, biologicke kontaminace nebo ozareni. Funkcni komplet tvori dve jednotky - operatorska stanice a samotny robot.

BibTex


@inproceedings{BUT33147,
 author="Luděk {Žalud} and František {Burian} and Lukáš {Kopečný}",
 title="Chemicky pruzkumny robot",
 annote="Dalkove ovladany robot urceny pro pruzkum v nebezpecnych oblastech s moznosti chemicke, biologicke kontaminace nebo ozareni. Funkcni komplet tvori dve jednotky - operatorska stanice a samotny robot.",
 address="VUT",
 booktitle="Chemical Reconnaissance Robot",
 chapter="33147",
 howpublished="print",
 institution="VUT",
 year="2008",
 month="december",
 pages="1--89",
 publisher="VUT",
 type="conference paper"
}