Publication detail

Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma

Original Title

Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma

Czech Title

Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o rozdílech v chování jednoduchých betonových nosníků vyztužených GFRP výztuží a klasickou betonářskou výztuží při zatížení čtyřbodovým ohybem. Srovnání je provedeno na dvou typech nosníků. Srovnání je provedeno na úrovni experimentu, matematického modelu a výpočtů únosnosti podle norem EN, ČSN a ACI.

Czech abstract

Článek pojednává o rozdílech v chování jednoduchých betonových nosníků vyztužených GFRP výztuží a klasickou betonářskou výztuží při zatížení čtyřbodovým ohybem. Srovnání je provedeno na dvou typech nosníků. Srovnání je provedeno na úrovni experimentu, matematického modelu a výpočtů únosnosti podle norem EN, ČSN a ACI.

BibTex


@inproceedings{BUT32579,
 author="David {Horák} and Ivana {Laníková} and Pavel {Peslar} and Petr {Štěpánek}",
 title="Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma",
 annote="Článek pojednává o rozdílech v chování jednoduchých betonových nosníků vyztužených GFRP výztuží a klasickou betonářskou výztuží při zatížení čtyřbodovým ohybem. Srovnání je provedeno na dvou typech nosníků. Srovnání je provedeno na úrovni experimentu, matematického modelu a výpočtů únosnosti podle norem EN, ČSN a ACI.",
 address="Orgware",
 booktitle="Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie",
 chapter="32579",
 institution="Orgware",
 year="2008",
 month="september",
 pages="213--218",
 publisher="Orgware",
 type="conference paper"
}