Publication detail

EMISSION OF QD IN ELECTROSTATIC FIELDS

HRUŠKA, P. GRMELA, L.

Original Title

EMISSION OF QD IN ELECTROSTATIC FIELDS

Czech Title

Simulace chování kvantových teček v elektrostatickém poli

English Title

EMISSION OF QD IN ELECTROSTATIC FIELDS

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and the ground states energy of a nanostructure consisting of a Si QD embedded in SiO2 dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field. Abrupt displacement of the peak of at a certain field value is elucidated as the QD emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are obtained with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrodinger 2D (PSM) model, developed by the authors.

Czech abstract

Článek se zabývá chováním nanostruktury v elektrostatickém poli. Nanostruktura obsahuje kvantovou tečku, uzavřenou v oxidu křemíku. Úvadějí se výsledky výpočtu rovnovážných energetických stavů, vlnových funkcí a pravděpodobnostních funkcí těchto stavů při různých hodnotách napětích pole. Výrazná změna polohy maxima pravděpodobnostní funkce při určité hodnotě napětí je přisouzena emisi vodivostního elektronu kvantové tečky. Řešení je získáno pomocí Schoedingerovy a Poissonovy rovnice metodou konečných prvků v prostředí COMSOL Multiphysics, která byla autory článku vypracována.

English abstract

The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and the ground states energy of a nanostructure consisting of a Si QD embedded in SiO2 dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field. Abrupt displacement of the peak of at a certain field value is elucidated as the QD emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are obtained with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrodinger 2D (PSM) model, developed by the authors.

Keywords

Quantum dots, Poisson-Schrödinger equations, nanostructure, quantum states

RIV year

2009

Released

19.11.2009

Publisher

The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze

Location

Praha

ISBN

978-80-7080-733-0

Book

International Conference Technical Computing Prague 2009T - The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze

Pages from

39

Pages to

44

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT32532,
 author="Pavel {Hruška} and Lubomír {Grmela}",
 title="EMISSION OF QD IN ELECTROSTATIC FIELDS",
 annote="The paper presents the wave functions psi, probability functions psi.psi* and the ground states energy of a nanostructure consisting of a Si QD embedded in SiO2 dielectric medium, which is under bias of varying electrostatic field. Abrupt displacement of the peak of at a certain field value is elucidated as the QD emission. The field distribution and the characteristics of the nanostructure quantum states are obtained with help of Comsol Multiphysics Poisson-Schrodinger 2D (PSM) model, developed by the authors.",
 address="The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze",
 booktitle="International Conference Technical Computing Prague 2009T - The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze",
 chapter="32532",
 howpublished="print",
 institution="The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze",
 year="2009",
 month="november",
 pages="39--44",
 publisher="The MathWorks, Inc. & HUMUSOFT s.r.o. & Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT v Praze",
 type="conference paper"
}