Publication detail

Zesilování konstrukcí FRP výztužemi

Original Title

Zesilování konstrukcí FRP výztužemi

Czech Title

Zesilování konstrukcí FRP výztužemi

Language

cs

Original Abstract

Jsou popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP materiálů

Czech abstract

Jsou popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP materiálů

BibTex


@inproceedings{BUT31701,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Zesilování konstrukcí FRP výztužemi",
 annote="Jsou popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP materiálů",
 address="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 booktitle="Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií",
 chapter="31701",
 howpublished="print",
 institution="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 year="2009",
 month="december",
 pages="120--124",
 publisher="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 type="conference paper"
}