Publication detail

Control simulation of a linear actuator

ANDRŠ, O. BŘEZINA, T.

Original Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

Czech Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

English Title

Control simulation of a linear actuator

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

Czech abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

English abstract

This paper deals with mechatronic approach to the control simulation of a linear actuator which is a part of a Stewart platform. The proposed method is based on the state - space control with an input integrator. The whole controller design is based on a linear state-space model of the actuator with the disturbance.

Keywords

Stewart platform, parallel mechanism, control

RIV year

2010

Released

24.02.2010

Publisher

Technická univerzita v Košiciach

Location

Košice

ISBN

978-80-553-0146-4

Book

AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010

Edition number

1

Pages from

13-1

Pages to

13-7

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT31329,
 author="Ondřej {Andrš} and Tomáš {Březina}",
 title="SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU",
 annote="Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.",
 address="Technická univerzita v Košiciach",
 booktitle="AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010",
 chapter="31329",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita v Košiciach",
 year="2010",
 month="february",
 pages="13-1--13-7",
 publisher="Technická univerzita v Košiciach",
 type="conference paper"
}