Publication detail

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

Original Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

Czech Title

SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

Czech abstract

Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.

BibTex


@inproceedings{BUT31329,
 author="Ondřej {Andrš} and Tomáš {Březina}",
 title="SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU",
 annote="Tento článek se zabývá popisem mechatronického přístupu k simulaci řízení lineárního pohonu, který je součástí Stewartovy platformy. Představená metoda je založena na návrhu zpětnovazebního stavového řízení s integrátorem na vstupu. Návrh vlastního regulátoru je založen na lineárním stavovém modelu pohonu obsahujícím vstup poruchy.",
 address="Technická univerzita v Košiciach",
 booktitle="AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010",
 chapter="31329",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita v Košiciach",
 year="2010",
 month="february",
 pages="13-1--13-7",
 publisher="Technická univerzita v Košiciach",
 type="conference paper"
}