Publication detail

Koncepce kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí

BOK, J. DRÁPELA, J. PITHART, J.

Original Title

Koncepce kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí

Czech Title

Koncepce kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí

Language

cs

Original Abstract

Poklesy a krátkodobé výpadky napětí vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou rušivé jevy, které ovlivňují činnost všech připojených elektrických zařízení. Mají stochastický charakter a nelze je v elektrických sítích zcela eliminovat, stejně jako nelze zajistit neomezenou odolnost spotřebičů na tyto jevy. Přesto do dnešní doby nebyl pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí navržen a vytvořen komplexní systém pro zajiš-tění kompatibilního prostředí. Článek se zabývá návrhem systému pro stanovení kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobá přerušení napětí, spolu s odvozením tříd odolnosti pro různé skupiny výrobků a limitů daných napěťových událostí pro různé typy distribučních sítí.

Czech abstract

Poklesy a krátkodobé výpadky napětí vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou rušivé jevy, které ovlivňují činnost všech připojených elektrických zařízení. Mají stochastický charakter a nelze je v elektrických sítích zcela eliminovat, stejně jako nelze zajistit neomezenou odolnost spotřebičů na tyto jevy. Přesto do dnešní doby nebyl pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí navržen a vytvořen komplexní systém pro zajiš-tění kompatibilního prostředí. Článek se zabývá návrhem systému pro stanovení kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobá přerušení napětí, spolu s odvozením tříd odolnosti pro různé skupiny výrobků a limitů daných napěťových událostí pro různé typy distribučních sítí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT31060,
 author="Jaromír {Bok} and Jiří {Drápela} and Jan {Pithart}",
 title="Koncepce kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí",
 annote="Poklesy a krátkodobé výpadky napětí vyskytující se v elektrických napájecích sítích jsou rušivé jevy, které ovlivňují činnost všech připojených elektrických zařízení. Mají stochastický charakter a nelze je v elektrických sítích zcela eliminovat, stejně jako nelze zajistit neomezenou odolnost spotřebičů na tyto jevy. Přesto do dnešní doby nebyl pro poklesy a krátkodobé výpadky napětí navržen a vytvořen komplexní systém pro zajiš-tění kompatibilního prostředí. Článek se zabývá návrhem systému pro stanovení kompatibilní úrovně pro poklesy a krátkodobá přerušení napětí, spolu s odvozením tříd odolnosti pro různé skupiny výrobků a limitů daných napěťových událostí pro různé typy distribučních sítí.",
 address="CIRED",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2009.",
 chapter="31060",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CIRED",
 year="2009",
 month="november",
 pages="1--20",
 publisher="CIRED",
 type="conference paper"
}