Publication detail

Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů

Original Title

Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů

Czech Title

Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů

Language

cs

Original Abstract

Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.

Czech abstract

Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.

BibTex


@inproceedings{BUT30173,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů",
 annote="Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Maltoviny",
 chapter="30173",
 edition="M. Fridrichová",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2008",
 month="december",
 pages="246--251",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}