Publication detail

Influence of the paint of concrete surface with water-born epoxy dispersions onto permeability of acid gases

STEHLÍK, M.

Original Title

Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů

Czech Title

Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů

English Title

Influence of the paint of concrete surface with water-born epoxy dispersions onto permeability of acid gases

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.

Czech abstract

Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.

English abstract

Verification of positive influence of preservating paint made by epoxy dispersions the second and third group onto reduction or interception of diffuzion and permeation of aggresive CO2 into the depth of cement grout.

Keywords

preservating paint, water born epoxy resins, disperzions, diffusion, permeation, CO2, cement grout

RIV year

2008

Released

01.12.2008

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3772-2

Book

Maltoviny

Edition

M. Fridrichová

Edition number

1.

Pages from

246

Pages to

251

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT30173,
 author="Michal {Stehlík}",
 title="Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů",
 annote="Ověření pozitivního působení ochranného nátěru vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi II. a především III. typu na snížení či zastavení difuze a následné permeace agresivního CO2 do hloubky cementové malty.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Maltoviny",
 chapter="30173",
 edition="M. Fridrichová",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2008",
 month="december",
 pages="246--251",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}