Publication detail

Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením

Original Title

Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením

Czech Title

Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením

Language

cs

Original Abstract

Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.

Czech abstract

Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT29905,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc} and Jaromír {Příhoda} and Milan {Sedlář}",
 title="Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením",
 annote="Tématem článku je aplikace bezkontaktních laserových měřicích metod při řešení výzkumného projektu GAČR č. 103/09/0977 "Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením". Při experimentech byly použity dvě metody měření rychlostí proudění - bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry - LDA) a rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry - PIV). Měření rozložení rychlosti proudění bylo prováděno při třech režimech - nadkritickém a podkritickém proudění s volnou hladinou a proudění tlakovém.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin",
 chapter="29905",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2010",
 month="june",
 pages="227--234",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}