Publication detail

Možnosti redukce spotřeby energie na klimatizaci kabin osobních automobilů

Original Title

Možnosti redukce spotřeby energie na klimatizaci kabin osobních automobilů

Czech Title

Možnosti redukce spotřeby energie na klimatizaci kabin osobních automobilů

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o možnostech úspor energie při klimatizaci kabin osobních automobilů. Popis se zaměřuje na tři hlavní způsoby omezení spotřeby energie na klimatizaci: možnosti redukce solárních zisků, regulace a řízení klimatizace a řízené provětrávání kabiny automobilu doplňkovým ventilačním systémem.

Czech abstract

Článek pojednává o možnostech úspor energie při klimatizaci kabin osobních automobilů. Popis se zaměřuje na tři hlavní způsoby omezení spotřeby energie na klimatizaci: možnosti redukce solárních zisků, regulace a řízení klimatizace a řízené provětrávání kabiny automobilu doplňkovým ventilačním systémem.

BibTex


@inproceedings{BUT29887,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha} and Petr {Viščor}",
 title="Možnosti redukce spotřeby energie na klimatizaci kabin osobních automobilů",
 annote="Článek pojednává o možnostech úspor energie při klimatizaci kabin osobních automobilů. Popis se zaměřuje na tři hlavní způsoby omezení spotřeby energie na klimatizaci: možnosti redukce solárních zisků, regulace a řízení klimatizace a řízené provětrávání kabiny automobilu doplňkovým ventilačním systémem.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="XXVII. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="29887",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2008",
 month="june",
 pages="71--77",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}