Publication detail

Treatment of concrete made of concrete recyclate with a water born epoxy dispersion of new generation

STEHLÍK, M. ANTON, O. HEŘMÁNKOVÁ, V. VÍTEK, L.

Original Title

Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace

Czech Title

Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace

English Title

Treatment of concrete made of concrete recyclate with a water born epoxy dispersion of new generation

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzí a eventuelní přísada disperze do záměsové vody snad přispěje ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z betonového recyklátu

Czech abstract

Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzí a eventuelní přísada disperze do záměsové vody snad přispěje ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z betonového recyklátu

English abstract

Treatment of surface of recyclate with polymer dispersion and potenciall addition of dispersion into mixing water increases perhaps physical-mechanical properties of concrete from concrete recyclate

Keywords

concrete recyclate, surface treatment, epoxy dispersions, physical-mechanical properties, penetration

RIV year

2010

Released

19.05.2010

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

Pages from

441

Pages to

449

Pages count

9

BibTex


@inproceedings{BUT29463,
 author="Michal {Stehlík} and Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková} and Lubomír {Vítek}",
 title="Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace",
 annote="Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzí a eventuelní přísada disperze do záměsové vody snad přispěje ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností betonů z betonového recyklátu",
 address="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek",
 chapter="29463",
 edition="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 howpublished="print",
 institution="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 journal="Sanace betonových konstrukcí",
 number="1",
 year="2010",
 month="may",
 pages="441--449",
 publisher="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 type="conference paper"
}