Publication detail

O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

BERÁNEK, J. CHVALINA, J.

Original Title

O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

Czech Title

O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

Language

cs

Original Abstract

Je studována nekomutativní transpoziční hypergrupa lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

Czech abstract

Je studována nekomutativní transpoziční hypergrupa lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT29447,
 author="Jaroslav {Beránek} and Jan {Chvalina}",
 title="O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě",
 annote="Je studována nekomutativní transpoziční hypergrupa lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě",
 booktitle="Acta mathematica 11, sborník zo VI. Nitrianskej matematickej konferencie",
 chapter="29447",
 howpublished="online",
 year="2008",
 month="november",
 pages="17--24",
 type="conference paper"
}