Publication detail

Produkty degradace polyurethanových pěn jako potenciální kontaminanty životního prostředí

Original Title

Produkty degradace polyurethanových pěn jako potenciální kontaminanty životního prostředí

Czech Title

Produkty degradace polyurethanových pěn jako potenciální kontaminanty životního prostředí

Language

cs

Original Abstract

Polyurethany jsou produkovány v celosvětovém měřítku ve značných objemech a jsou využívány v široké škále výrobků. Po skončení jejich životnosti většina produktů obsahujících polyurethan končí na skládkách tuhého odpadu, kde setrvávají po dlouhou dobu a pomalu degradují působením environmentálních faktorů. Degradabilita polyurethanu může být zvýšena přídavkem biogenního a biodegradovatelného plnidla; zvýšené množství vznikajících degradačních produktů může představovat riziko pro životní prostředí.

Czech abstract

Polyurethany jsou produkovány v celosvětovém měřítku ve značných objemech a jsou využívány v široké škále výrobků. Po skončení jejich životnosti většina produktů obsahujících polyurethan končí na skládkách tuhého odpadu, kde setrvávají po dlouhou dobu a pomalu degradují působením environmentálních faktorů. Degradabilita polyurethanu může být zvýšena přídavkem biogenního a biodegradovatelného plnidla; zvýšené množství vznikajících degradačních produktů může představovat riziko pro životní prostředí.

BibTex


@inproceedings{BUT29403,
 author="Josef {Čáslavský} and Daniela {Mácová} and Martina {Čumová} and Milada {Vávrová} and Lucy {Vojtová} and Michal {Veselý}",
 title="Produkty degradace polyurethanových pěn jako potenciální kontaminanty životního prostředí",
 annote="Polyurethany jsou produkovány v celosvětovém měřítku ve značných objemech a jsou využívány v široké škále výrobků. Po skončení jejich životnosti většina produktů obsahujících polyurethan končí na skládkách tuhého odpadu, kde setrvávají po dlouhou dobu a pomalu degradují působením environmentálních faktorů. Degradabilita polyurethanu může být zvýšena přídavkem biogenního a biodegradovatelného plnidla; zvýšené množství vznikajících degradačních produktů může představovat riziko pro životní prostředí.",
 address="Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS",
 booktitle="XVIII. vědecké sympózium s mezinárodní účastí "Situace v ekologicky zatížených regionech Slovenska a střední Evropy". Zborník (Proceedings)",
 chapter="29403",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS",
 year="2009",
 month="october",
 pages="97--100",
 publisher="Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS",
 type="conference paper"
}