Publication detail

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí)

Original Title

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí)

Czech Title

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí)

Language

cs

Original Abstract

Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).

Czech abstract

Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).

BibTex


@inproceedings{BUT29107,
 author="Jiří {Oliva} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and David {Horák}",
 title="Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí)",
 annote="Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství",
 chapter="29107",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2010",
 month="january",
 pages="218--227",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}