Publication detail

Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu

Original Title

Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu

Czech Title

Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek dokumentuje skutečnost, že i konstrukce, která nevyhoví dle metody dílčích součinitelů spolehlivosti dle normy EC2, může vyhovět při použití plně pravděpodobnostního přístupu podle stejné normy.

Czech abstract

Příspěvek dokumentuje skutečnost, že i konstrukce, která nevyhoví dle metody dílčích součinitelů spolehlivosti dle normy EC2, může vyhovět při použití plně pravděpodobnostního přístupu podle stejné normy.

BibTex


@inproceedings{BUT29106,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek} and František {Girgle}",
 title="Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu",
 annote="Příspěvek dokumentuje skutečnost, že i konstrukce, která nevyhoví dle metody dílčích součinitelů spolehlivosti dle normy EC2, může vyhovět při použití plně pravděpodobnostního přístupu podle stejné normy.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství",
 chapter="29106",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně",
 year="2010",
 month="january",
 pages="206--217",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}