Publication detail

Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu

Original Title

Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu

Czech Title

Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu

Language

cs

Original Abstract

Předmětem publikace je verifikace spolehlivosti stožáru navrženého metodou dílších součinitelů spolehlivosti (tj. deterministickým přístupem) plně pravděpodobnostní metodou (vyjádřením míry spolehlivosti prostřednictvím pravděpodobnosti poruchy nebo indexem spolehlivosti)

Czech abstract

Předmětem publikace je verifikace spolehlivosti stožáru navrženého metodou dílších součinitelů spolehlivosti (tj. deterministickým přístupem) plně pravděpodobnostní metodou (vyjádřením míry spolehlivosti prostřednictvím pravděpodobnosti poruchy nebo indexem spolehlivosti)

BibTex


@inproceedings{BUT29105,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu",
 annote="Předmětem publikace je verifikace spolehlivosti stožáru navrženého metodou dílších součinitelů spolehlivosti (tj. deterministickým přístupem) plně pravděpodobnostní metodou (vyjádřením míry spolehlivosti prostřednictvím pravděpodobnosti poruchy nebo indexem spolehlivosti)",
 address="VŠB-Technická universita Ostrava",
 booktitle="IDEAS 09",
 chapter="29105",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-Technická universita Ostrava",
 year="2009",
 month="november",
 pages="105--106",
 publisher="VŠB-Technická universita Ostrava",
 type="conference paper"
}