Publication detail

Buzení turbulence při proudění kanálem užitím Osnsteinova-Uhlenbeckova pocesu

Original Title

Buzení turbulence při proudění kanálem užitím Osnsteinova-Uhlenbeckova pocesu

Czech Title

Buzení turbulence při proudění kanálem užitím Osnsteinova-Uhlenbeckova pocesu

Language

cs

Original Abstract

Tato práce popisuje buzení turbulence při proudění kanálem. Turbulence je buzena pomocí generované budící síly v určitých bodech výpočetní oblasti a tato síla je posléze přidána do pohybových rovnic. Pro generaci budící síly byl použit Ornsteinův-Uhlenbeckův proces. Navržené schéma buzení bylo zaimplementováno do řešiče turbulentního proudění metodou Large Eddy Simulation programu OpenFOAM. Výsledky jsou porovnány s DNS daty.

Czech abstract

Tato práce popisuje buzení turbulence při proudění kanálem. Turbulence je buzena pomocí generované budící síly v určitých bodech výpočetní oblasti a tato síla je posléze přidána do pohybových rovnic. Pro generaci budící síly byl použit Ornsteinův-Uhlenbeckův proces. Navržené schéma buzení bylo zaimplementováno do řešiče turbulentního proudění metodou Large Eddy Simulation programu OpenFOAM. Výsledky jsou porovnány s DNS daty.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT28978,
 author="Jaroslav {Volavý} and Miroslav {Jícha} and Matěj {Forman}",
 title="Buzení turbulence při proudění kanálem užitím Osnsteinova-Uhlenbeckova pocesu",
 annote="Tato práce popisuje buzení turbulence při proudění kanálem. Turbulence je buzena pomocí generované budící síly v určitých bodech výpočetní oblasti a tato síla je posléze přidána do pohybových rovnic. Pro generaci budící síly byl použit Ornsteinův-Uhlenbeckův proces. Navržené schéma buzení bylo zaimplementováno do řešiče turbulentního proudění metodou Large Eddy Simulation programu OpenFOAM. Výsledky jsou porovnány s DNS daty.",
 address="Západočeská universita v Plzni",
 booktitle="XXVII. Setkání kateder mechaniky",
 chapter="28978",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská universita v Plzni",
 year="2008",
 month="june",
 pages="371--374",
 publisher="Západočeská universita v Plzni",
 type="conference paper"
}