Publication detail

Koncepce virtuální laboratoře přenosu tepla

Original Title

Koncepce virtuální laboratoře přenosu tepla

Czech Title

Koncepce virtuální laboratoře přenosu tepla

Language

cs

Original Abstract

Hlavním úkolem projektu bude vytvoření virtuální laboratoře přenosu tepla. Virtuální laboratoř bude sestávat z internetových stránek s interaktivními řešiči problémů, které budou věnovány problematice přenosu tepla. Tyto aplikace budou volně přístupné studentům fakulty strojního inženýrství a budou v sobě zahrnovat široké spektrum nástrojů pro řešení problémů spjatých s problematikou přenosu tepla. Pro každý problém bude studentům k dispozici i přiložený soubor se zdrojovým kódem pro moderní výpočetní prostředí MATLAB. Virtuální laboratoř bude sloužit studentům předmětů Termomechanika, Přenos tepla a látky a Počítačové modelování I k lepšímu pochopení probírané látky a k získání představy o kvalitativním i kvantitativním průběhu jednotlivých jevů spojených s přenosem tepla.

Czech abstract

Hlavním úkolem projektu bude vytvoření virtuální laboratoře přenosu tepla. Virtuální laboratoř bude sestávat z internetových stránek s interaktivními řešiči problémů, které budou věnovány problematice přenosu tepla. Tyto aplikace budou volně přístupné studentům fakulty strojního inženýrství a budou v sobě zahrnovat široké spektrum nástrojů pro řešení problémů spjatých s problematikou přenosu tepla. Pro každý problém bude studentům k dispozici i přiložený soubor se zdrojovým kódem pro moderní výpočetní prostředí MATLAB. Virtuální laboratoř bude sloužit studentům předmětů Termomechanika, Přenos tepla a látky a Počítačové modelování I k lepšímu pochopení probírané látky a k získání představy o kvalitativním i kvantitativním průběhu jednotlivých jevů spojených s přenosem tepla.

BibTex


@inproceedings{BUT28937,
 author="Jaroslav {Volavý} and Stanislav {Knotek} and Miroslav {Jícha}",
 title="Koncepce virtuální laboratoře přenosu tepla",
 annote="Hlavním úkolem projektu bude vytvoření virtuální laboratoře přenosu tepla. Virtuální laboratoř bude sestávat z internetových stránek s interaktivními řešiči problémů, které budou věnovány problematice přenosu tepla. Tyto aplikace budou volně přístupné studentům fakulty strojního inženýrství a budou v sobě zahrnovat široké spektrum nástrojů pro řešení problémů spjatých s problematikou přenosu tepla. Pro každý problém bude studentům k dispozici i přiložený soubor se zdrojovým kódem pro moderní výpočetní prostředí MATLAB. Virtuální laboratoř bude sloužit studentům předmětů Termomechanika, Přenos tepla a látky a Počítačové modelování I k lepšímu pochopení probírané látky a k získání představy o kvalitativním i kvantitativním průběhu jednotlivých jevů spojených s přenosem tepla.
",
 address="Jiří Nožička - Grandient",
 booktitle="XXVI. Mezinárodní vědecká konference kateder a procovišť mechaniky tekutin a termomechaniky - Sborník z konference",
 chapter="28937",
 howpublished="print",
 institution="Jiří Nožička - Grandient",
 year="2007",
 month="august",
 pages="99--100",
 publisher="Jiří Nožička - Grandient",
 type="conference paper"
}