Publication detail

Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu

MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M. VESELÝ, J. PILGR, M.

Original Title

Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu

Czech Title

Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o mezních stavech a skutečném působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o mezních stavech a skutečném působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT28929,
 author="Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová} and Jiří {Veselý} and Milan {Pilgr}",
 title="Mezní stavy a skutečné působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu",
 annote="Příspěvek pojednává o mezních stavech a skutečném působení konstrukčních dílců ze sklovláknobetonu.",
 address="TU",
 booktitle="Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie SvF TU v Košiciach. Sekcia 2.1: Kovové a drevené konštrukcie",
 chapter="28929",
 institution="TU",
 year="2007",
 month="may",
 pages="169--174",
 publisher="TU",
 type="conference paper"
}