Publication detail

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Original Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Czech Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie

Language

cs

Original Abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

Czech abstract

Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.

BibTex


@inproceedings{BUT28775,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie",
 annote="Jsou provedeny parametrické studie vlivu vstupních údajů na návrh stožáru, možnost formulace zásad pro optimalizaci jak z hlediska ceny konstrukce, tak z hlediska environmentálních aspektů.",
 address="ČBS",
 booktitle="Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007",
 chapter="28775",
 institution="ČBS",
 year="2007",
 month="november",
 pages="421--426",
 publisher="ČBS",
 type="conference paper"
}