Publication detail

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1

Original Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1

Czech Title

Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá optimalizací návrhu stožárů z odstřeďovaného betonu. Optimalizace spočívá v minimalizaci objemu výztuže (betonářské, předpjaté) po délce stožáru za předpokladu splnění podmínek spolehlivosti mezních stavů únosnosti a použitelnosti podle EC 2. Návrh stožárů je automatizován výpočtovým programem. Obsahem článku je popis základních algoritmů řešení a výsledky příkladů řešených programem včetně grafických výstupů. Jsou uvedeny i srovnávací výpočty podle EC 2 a ČSN 73 1201 (1986). Dále jsou uvedeny některé výsledky parametrických studií pro konkrétní stožár.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá optimalizací návrhu stožárů z odstřeďovaného betonu. Optimalizace spočívá v minimalizaci objemu výztuže (betonářské, předpjaté) po délce stožáru za předpokladu splnění podmínek spolehlivosti mezních stavů únosnosti a použitelnosti podle EC 2. Návrh stožárů je automatizován výpočtovým programem. Obsahem článku je popis základních algoritmů řešení a výsledky příkladů řešených programem včetně grafických výstupů. Jsou uvedeny i srovnávací výpočty podle EC 2 a ČSN 73 1201 (1986). Dále jsou uvedeny některé výsledky parametrických studií pro konkrétní stožár.

BibTex


@inproceedings{BUT28772,
  author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
  title="Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1",
  annote="Příspěvek se zabývá optimalizací návrhu stožárů z odstřeďovaného betonu. Optimalizace spočívá v minimalizaci objemu výztuže (betonářské, předpjaté) po délce stožáru za předpokladu splnění podmínek spolehlivosti mezních stavů únosnosti a použitelnosti podle EC 2. Návrh stožárů je automatizován výpočtovým programem.
Obsahem článku je popis základních algoritmů řešení a výsledky příkladů řešených programem včetně grafických výstupů. Jsou uvedeny i srovnávací výpočty podle EC 2 a ČSN 73 1201 (1986). Dále jsou uvedeny některé výsledky parametrických studií pro konkrétní stožár.

",
  booktitle="ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH",
  chapter="28772",
  year="2007",
  month="may",
  pages="93--98",
  type="conference paper"
}