Publication detail

Statické řešení plavební komory Přelouč II.

Original Title

Statické řešení plavební komory Přelouč II.

Czech Title

Statické řešení plavební komory Přelouč II.

Language

cs

Original Abstract

Statické řešení plavební komory Přelouč II.

Czech abstract

Statické řešení plavební komory Přelouč II.

BibTex


@inproceedings{BUT28284,
  author="Miloš {Zich} and Jan {Pěnčík} and Zdeněk {Bažant} and Oldřich {Neumayer}",
  title="Statické řešení plavební komory Přelouč II.",
  annote="Statické řešení plavební komory Přelouč II.",
  booktitle="14. Betonářské dny",
  chapter="28284",
  year="2007",
  month="november",
  pages="489--494",
  type="conference paper"
}