Publication detail

Velocity of carbonatation of concrete

STEHLÍK, M. HOFFMANN, O. ADÁMEK, J. KOUKAL, J.

Original Title

Rychlost karbonatace betonu

Czech Title

Rychlost karbonatace betonu

English Title

Velocity of carbonatation of concrete

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.

Czech abstract

Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.

English abstract

Carbonatation is one of the corrosive processes influencing properties of mature concrete. It is caused by a chemical reaction of carbon dioxide infiltrating into the surface of a concrete construction with the minerals of cementing compound. The measurement results of one-year action of the concentrated CO2 on concrete cubes reveal a lot of surprise. However, it seems to be untimely to come to final conclusions on the basis of the results of a one-year action of 95% CO2 on concrete samples. In the second year of action of the 95% CO2 on concrete, negative influence of recrystallization of carbonate new formations on physical properties of concretes should appear.

Keywords

carbonatation, corrosive process, carbon dioxide, diffusion, minerals of cement mastix, transversal tensile strength, surface permeability, depth of carbonatation, accelerated test of carbonatation

RIV year

2007

Released

26.09.2007

Publisher

Kloknerův ústav, ČVUT

Location

Praha

ISBN

978-80-01-03794-2

Book

Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007

Edition

Kloknerův ústav, ČVUT

Edition number

1

Pages from

45

Pages to

52

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT28233,
 author="Michal {Stehlík} and Oldřich {Hoffmann} and Jiří {Adámek} and Jan {Koukal}",
 title="Rychlost karbonatace betonu",
 annote="Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.",
 address="Kloknerův ústav, ČVUT",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007",
 chapter="28233",
 edition="Kloknerův ústav, ČVUT",
 institution="Kloknerův ústav, ČVUT",
 year="2007",
 month="september",
 pages="45--52",
 publisher="Kloknerův ústav, ČVUT",
 type="conference paper"
}