Publication detail

Rychlost karbonatace betonu

Original Title

Rychlost karbonatace betonu

Czech Title

Rychlost karbonatace betonu

Language

cs

Original Abstract

Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.

Czech abstract

Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.

BibTex


@inproceedings{BUT28233,
 author="Michal {Stehlík} and Oldřich {Hoffmann} and Jiří {Adámek} and Jan {Koukal}",
 title="Rychlost karbonatace betonu",
 annote="Karbonatace patří ke korozním pochodům, ovlivňujícím vlastnosti zralého betonu. Je způsobována chemickou reakcí oxidu uhličitého, difundujícího do povrchu betonové konstrukce, s minerály cementového tmele. Výsledky měření ročního působení koncentrovaného CO2 na betonové krychle odhalují nejedno překvapení. Zdá se však být předčasné vytvářet konečné závěry na základě výsledků ročního působení 95% CO2 na vzorky betonu. Ve druhém roce působení 95% CO2 na beton by se měly více projevit negativní procesy překrystalování uhličitanových novotvarů na pevnostní vlastnosti betonů.",
 address="Kloknerův ústav, ČVUT",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007",
 chapter="28233",
 edition="Kloknerův ústav, ČVUT",
 institution="Kloknerův ústav, ČVUT",
 year="2007",
 month="september",
 pages="45--52",
 publisher="Kloknerův ústav, ČVUT",
 type="conference paper"
}